אלדן מציגה :

גם טרייד אין וגם עד
100 תשלומים שווים ונוחים

אהבתם את ההצעה?
הצטרפו ל-90% מהלקוחות
שממליצים על אלדן

אני מאשר/ת כי מאיר, או מי מטעמה,
תפנה אליי בפניות שיווקיות, לרבות באמצעות
אמצעים אלקטרוניים

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך